Kultura jako dobro doświadczane | Cultural good as experience good

Info: 

Koncentrujemy się na ekonomicznych aspektach związanych z heterogenicznością i doświadczanym charakterem dóbr kultury. Konsument, mając niepełną wiedzę przed „skonsumowaniem” dobra kultury (np. czy mu się spodoba), nie może dobrze ocenić, jaką korzyść odniesie. Niechętni ryzyku, możemy rezygnować z pomysłu kupna biletów na Mahlera, bo po prostu nie wiemy, czy nam się spodoba. Taka obawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku dóbr kultury dostępnych w formie cyfrowej, dla których dostępne są darmowe, nieautoryzowane alternatywy.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy doświadczany charakter dóbr kultury wpływa na zmniejszenie maksymalnej kwoty jaką konsument jest gotowy zapłacić za dane dobro kultury? W projekcie planowana jest również analiza czynników wpływających na wysokość wpłat dokonywanych w systemie „Płać ile chcesz” przed i po skonsumowaniu dóbr kultury.


We dig into cultural economics. Our new project focuses on heterogeneity and experience character of cultural goods. For experience goods, the consumer cannot judge ex ante how much utility she will gain from consuming. Thus, especially under risk aversion, buyer in principle willing to purchase may abstain due to uncertainty. This may be the case in many cultural goods, in particular if the consumer may choose a free unauthorized version of the product as an alternative.

Our main goal is to answer the question: does the experience character of cultural goods (consumers learn about the value of the good only after “consumption”) reduce the maximum amount of money that they are willing to pay for the good? In the project we will also analyze factors which may have a causal effect on the prices paid voluntarily in Pay-What-You-Want schemes.

Three main lessons on PWYW for cultural goods. Our studies covered in Economists Talk Art

With the end of the year, we wrapped up our first PWYW experiment in theatres. Check out the results and stay tuned for similar upcoming experiments!

W naszym najnowszym badaniu “Płać ile chcesz” rozpoczęliśmy współpracę z Orange Umbrella Tours, organizacją prowadzącą wycieczki po warszawskiej starówce. Współpraca układa się doskonale!

Doświadczenia z tegorocznych eksperymentów w teatrach.

Przeprowadziliśmy dotychczas trzy eksperymenty. Pierwsze dwa zostały przeprowadzone wśród klientów księgarni internetowych dystrybuujących ebooki i audiobooki – Virtualo i...

Ruszyliśmy z nowym projektem, skupiającym się na badaniu wpływu doświadczanego charakteru dóbr kultury na różnicę w skłonności do zapłaty za te dobra przed i po ich konsumpcji. 

Kto by (nie) chciał podoświadczać kultury? :)

Na swoje trzecie urodziny Centrum Cyfrowe Projekt Polska opracowało i opublikowało raport...

GW: "Piractwo internetowe nie ma wpływu na liczbę widzów w amerykańskich kinach.

Budget: 

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA

Projekt realizowany | Timeline : 06/2015 – 05/2019

Budżet łączny | Total budget : 467 160 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 99 000 zł
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 121 500 zł
 • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 36 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 19 800 zł
 • materiały + realizacja eksperymentów | consumables + experiments: 119 000 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 71 860 zł
 • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 71 860 zł
Purpose: 

Planowane są cztery główne badania. Każde z nich jest odpowiednio dostosowane do realizacji sformułowanych poniżej celów badawczych.

 • Cel badawczy nr 1: Czy dobra kultury są „dobrami doświadczanymi”? Innymi słowy, czy istnieje istotna różnica pomiędzy skłonnością do zapłaty za dane dobro kultury przed i po jego skonsumowaniu? W ramach realizacji powyższego celu, na przykładzie różnych dóbr kultury, zostaną zastosowane różne metody badawcze mierzące skłonność do zapłaty. W szczególności, w celu skłonienia badanych osób do podawania swoich prawdziwych WTP, zostanie zastosowany system bodźców bazujący na idei podatku Grovesa-Clarke’a.
 • Cel badawczy nr 2: Analiza czynników wpływających na wysokość dobrowolnych wpłat w systemie PWYW przed i po skonsumowaniu danego dobra kultury. Celem będzie tu weryfikacja następujących hipotez: (a) wysokość wpłat w systemie PWYW EPK jest tym większa im większa jest niepewność co do jakości danego dobra (tzn. oczekiwanego przyrostu użyteczności); (b) atmosfera, podczas konsumpcji danego dobra istotnie wpływa na wysokość wpłat w systemie PWYW EPK, oraz (c) różnice we wpłatach w systemach PWYW EPK i PWYW EAK są większe w przypadku tych dóbr kultury, które są nowością na rynku, szczególnie w przypadku dóbr kultury oferowanych w wersji cyfrowej.
 • Cel badawczy nr 3: Analiza porównawcza skuteczności systemów płatności PWYW EAK i PWYW EPK na przykładzie dóbr kultury. Celem jest porównanie wysokości wpłat w systemach PWYW EAK i PWYW EPK dla różnych dóbr kultury (między innymi uwzględniając fakt czy dany produkt jest nowością na rynku, czy jest dostępny w wersji cyfrowej, itp.).
 • Cel badawczy nr 4: Weryfikacja skuteczności mechanizmu Grovesa-Clarke’a. Celem jest porównanie wyników otrzymanych z zastosowaniem mechanizmu bazującego na idei podatku Grovesa-Clarke’a z innymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w celu skłonienia respondentów do podawania prawdziwych informacji oraz z różnymi metodami stosowanymi w celu oszacowania WTP.

Cele projektu zrealizowane zostaną dzięki bezpośredniemu dostępowi do klientów i danych sprzedażowych od, pozyskanych już do współpracy, dystrybutorów badanych dóbr kultury. Na chwilę obecną, jest wstępne potwierdzenie chęci współpracy przy poniższym projekcie producentów i dystrybutorów audiobooków, ebooków oraz filmów. Jednakże należy zaznaczyć, że otrzymane w wyniku realizacji projektu wnioski będą istotne także dla innych dóbr kultury.

Dotychczas wsparli nas m.in. | The project was supported by:

 

Fonopolis

Teatr Studio

Virtualo
Cyfrowy Polsat

Legalna Kultura

Fundacja Nowoczesna Polska

Kino Atlantic iab Polska

Centrum Cyfrowe

Cinema City

Orange Umbrella Tour

Opublikowane | Published

W toku | Work in progress

 • Do cultural differences affect voluntary payment decisions? Evidence from guided tours ( )

   We provide an empirical explanation for cross-country differences in the size of the voluntary payments made for a good offered in a Pay-What-You-Want payment scheme. Using a sample of almost 500 international travellers from 50 nations participating in a guided tour that uses a voluntary payment method, we analyse the relationship between the size of the average voluntary payments and national values defined by Hofstede’s Cultural Dimensions (1983) as well as selected values from the World Value Survey (WVS). Strong correlations between certain cultural values and average payment sizes are found.  

  Anna
  Kukla-Gryz
  Peter
  Szewczyk
  Katarzyna
  Zagórska
 • The strength of the anchoring effect on Pay What You Want payments: Evidence from a vignette experiment ( )

  The goal of this paper is to empirically investigate, on the example of eBooks, the effects of the expected quality, external and internal reference prices, risk-taking propensity and perceived costs of production on the size of the voluntary payments in pay-what-you-want (PWYW) scheme. Using the results of a vignette experiment, we show that independently from the expected quality of the eBook, when individual internal reference price is higher than external reference price, voluntary payments are significantly higher if external reference price is not provided. When the external reference price is not provided then PWYW payments depend positively on consumers’ individual internal reference price, and the perceived percentage of the price believed to cover the author’s compensation and the publication costs. The originality of the research comes from separating the anchoring effect of external reference prices from the quality signal effect. 

  Anna
  Kukla-Gryz
  Katarzyna
  Zagórska