PENSIONS

Co zrobić, gdy demografia skutkować będzie niewypłacalnością systemu emerytalnego? Reformować. Ale jak sfinansować reformę? Długiem, czyli podnoszeniem podatków dla wszystkich przyszłych pokoleń, ale o niewiele? A może podnieść podatki tylko dla bieżącego pokolenia, ale za to znacząco? Które z rozwiązań daje wyższy dobrobyt? A co, jeśli co cztery lata można głosować i wybrać partię, która odwróci całą reformę?