mmalec


Już od ponad 20 lat Polaków rodzi się mniej, niż trzeba do zapewnienia zastępowalności pokoleń. Zgodnie z prognozami demograficznymi, za 60 lat będzie nas o 10 mln mniej.

Kiedyś baca wychodził na pole, sprawdzał z której strony wieje i na tej podstawie wyrokował, że następnego dnia będzie mróz. A dzisiaj? Dzisiaj baca ogląda prognozę pogody....

Kolejny kamyczek do debaty o wieku emerytalnym

Rozmowa Pawła Sulika o systemie dożywiania

Głodnym można bywać, ale niedożywienie to stan zdrowia, który ma wpływ na szanse edukacyjne, rozwój intelektualny i fizyczny - wywiad  w Gazecie Wyborczej na temat naszego eksperymentu.
Opublikowane | Published

 • Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym ()

  Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji. Przeprowadzono symulacje oparte na modelu nakładających się pokoleń z obowiązkowym repartycyjnym systemem zdefiniowanej składki oraz heterogeniczności w ramach kohorty. Uwględniono również wydłużanie się dalszego oczekiwanego trwania życia, zgodnie z projekcjami demograficznymi. Zastosowanie wspólnych tablic życia skutkuje redystrybucją w kierunku kobiet na poziomie ok. 0,5-0,7%, wyrażoną za pomocą ekwiwalentu konsumpcji jako procent konsumpcji mężczyzn w cyklu życia. Taka skala redystrybucji w ramach systemu emerytalnego w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje kobietom dyskryminację na rynku pracy. 

  Magda
  Malec

W toku | Work in progress

 • Evaluating welfare and economic effects of raised fertility ()

  In the context of the second demographic transition, many countries consider rising fertility through pro-family polices as a potentially viable solution to the fiscal pressure stemming from longevity. However, an increased number of births implies private and immediate costs, whereas the gains are not likely to surface until later and appear via internalizing the public benefits of younger and larger population. Hence, quantification of the net effects remains a challenge. We propose using an overlapping generations model with a rich family structure to quantify the effects of increased birth rates. We analyze the overall macroeconomic and welfare effects as well as the distribution of these effects across cohorts and study the sensitivity of the final effects to the assumed target value and path of increased fertility. We find that fiscal effects are positive but, even in the case of relatively large fertility increase, they are small. The sign and the size of both welfare and fiscal effects depend substantially on the patterns of increased fertility: if increased fertility occurs via lower childlessness, the fiscal effects are smaller and welfare effects are more likely to be negative than in the case of the intensive margin adjustments.

  Krzysztof
  Makarski
  Magda
  Malec


Systemy emerytalne

 • Many people think that they are cautious and taking proper care of their future. But the truth is that we do not. The scope of old-age poverty in six Central European countries is simply scary.

 • Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

Społeczne