jtyrowicz


O projekcie, który zanim trafił pod obrady, stał sie nieaktualny. Tekst dla Liberte!.

Wśród rozlicznych mądrości ludowych, w moim osobistym rankingu wysoko plasuje się stwierdzenie, że od każdego można się czegoś nauczyć, chociażby tego czego i jak nie robić.

W czasach słusznie minionych mawiało się, że Polska to najweselszy barak w bloku. Bloku państw po wschodniej granicy rozwoju i postępu cywilizacyjnego.

W miastach, które przeszły na protestantyzm, antysemityzm wzrósł i był silniejszy niż w tych miastach i powiatach, które pozostały poddane Rzymowi. Mechanizmem stojącym za tą...

A kogoś kto lubi dyskryminować swoich pracowników? Wydaje się, że mało który pracodawca lubi być „niesprawiedliwy’’, a jednak o dysproporcjach płacowych pracowników wykonujących...

Earnings inequality displays very different time trends than household income inequality. New paper published on Social Indicators Research.

Na ile można ufać badaniom opartym o przecieki? Nie da się zarzucić, że spodziewając się przecieku część podatników specjalnie przeniosła się do rajów, lub specjalnie z nich uciekła. Stąd...

Historia rządzi się prawem nieplanowanych skutków naszych działań. Pracownik nie może dostać skierowania na szkolenie, mimo iż pracodawca jest go potem skłonny zatrudnić, bo o "deficytowości"...

Dziennik Gazeta Prawna o zgromadzonej w projekcie PRIV wiedzy na temat prywatyzacji w Polsce.

Kto kiedykolwiek spotkał wędkarza wracającego znad wody ze spuszczoną głową, ten zna na pewno powiedzenie: „żarło, żarło, i zdechło”. Polski rynek pracy ma szansę być taką...

Analyzing labor market flows is nowadays a standard tool of labor economics. However in case of Eastern European and Former Soviet Union countries the literature focused, due to...

Odtrąbiony 1 września, szkoły weszły w rytm – niektóre w stary, niektóre w nowy. Jedna sprawa nie uległa jednak zmianie: system zapewnienia dożywiania dzieciom jak nie działał...

Zmiana nastąpi gdy bojkot jest elementem szerszej i całościowej strategii o konkretnym celu. Jeśli cel bojkotu jest przekonujący i odwołuje się do istotnych dla ludzi aspektów...

Acemoglu i Robinson mówią, że by narody nie upadały potrzeba tylko dwóch małych składowych: prawa wszystkich grup społecznych do podejmowania i wdrażania innowacji, które...

Opodatkujmy maszyny, niech zapłacą za pracę, którą zabrały. Elon Musk i wielu za nim powtarza, że w niedalekiej przyszłości tak wiele czynności zostanie zautomatyzowanych, że...

Podskórnie, młode Amerykanki w badaniu Bursztyna, Fujiwary i Pallais, w 21 wieku wiedzą ile mniej od faceta powinny oczekiwać jako potencjalne kandydatki na żonę.

Jakby był to taniec postu z karnawałem, zwolennicy i przeciwnicy rządu przerzucają się danymi o wpływie programu Rodzina 500 Plus na rynek pracy, ubóstwo, a nawet liczbę urodzeń.

W skrócie: mniejsze, niż ogarnięcia problemów, które mamy od lat. Seminarium w CASE

Sports fans consider unauthorized distribution ethically questionable -- offline and online.

Kolejny kamyczek do debaty o wieku emerytalnym

Najlepiej spokojnie i w oparciu o dane.

Kongres Makroekonomiczny organizowany przez studentów SGH.

Rozmowa z Łukaszem Pawłowskim w Kulturze Liberalnej.

In GRAPE, we have a special relation with Meta-Analysis: we already published two papers using these methods (links...

O ekonomicznych podstawach do ujawniania nienawiści etnicznej, religijnej (czy innej).

Labor reallocations constitute a relevant phenomena in advanced and developing countries alike. Faced with the need to accomodate the productive structure to the world requirements, policy makers...

...czyli o zmieniającej się pozycji kobiet na rynku pracy.

Głodnym można bywać, ale niedożywienie to stan zdrowia, który ma wpływ na szanse edukacyjne, rozwój intelektualny i fizyczny - wywiad  w Gazecie Wyborczej na temat naszego eksperymentu.

Na swoje trzecie urodziny Centrum Cyfrowe Projekt Polska opracowało i opublikowało raport...


http://grape.stg.civicrm.pl/sites/default/files/user/Academic_CV_PL_0.pdf

http://grape.stg.civicrm.pl/sites/default/files/user/Academic_CV_2.pdf

Opublikowane | Published

 • Labor reallocation and demographics ()

  We explore data from all transition economies over nearly two decades, providing insights on the mechanisms behind labor force reallocation. We show that worker flows between jobs in different industries are rare relative to the demographic flows of youth entry and elderly exit. The same applies to the flows between state-owned enterprises and private firms. In fact, evidence suggest that changes in the demand for labor were accommodated mostly through demographic flows, with a smaller role left for job transitions. We also show that the speed of changing the ownership structure in the economy has driven exits to retirement, in particular the early exits.

  This study uses data from LiTS, see the paper tab for replication files as well as the additional controls.

  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Wage inequality and structural change ()

  Abstract

  Income inequality in the context of large structural change has received a lot of attention in the literature, but most studies relied on household post-transfer inequality measures. This study utilizes a novel and fairly comprehensive collection of micro data sets from between 1980’s and 2010 for both advanced market economies and economies undergoing transition from central planning to market based system. We show that wage inequality was initially lower in transition economies and immediately upon the change of the economic system surpassed the levels observed in advanced economies. We find a very weak link between structural change and wages in both advanced and post-transition economies, despite the predictions from skill-biased technological change literature. The decomposition of changes in wage inequality into a part attributable to changes in characteristics (mainly education) and a part attributable to changes in rewards does not yield any leading factors.

  Data

  This paper uses a large collection of individual level data, described in detail in the paper. We acquired over 1600 individual level data for 44 countries over three decades. Contact us if you would want to utilize this vast collection of data.

  Magdalena
  Smyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • On Welfare Effects of Increasing Retirement Age ()

  We develop an OLG model with realistic assumptions about longevity to analyze the welfare effects of raising the retirement age. We look at a scenario where an economy has a pay-as-you-go defined benefit scheme and compare it to a scenario with defined contribution schemes (funded or notional). We show that, initially, in both types of pension system schemes the majority of welfare effects comes from adjustments in taxes and/or prices. After the transition period, welfare effects are predominantly generated by the preference for smoothing inherent in many widely used models. We also show that although incentives differ between defined benefit and defined contribution systems, the welfare effects are of comparable magnitude under both schemes. We provide an explanation for this counter-intuitive result.

  An earlier version of this text was circulated under a title "Does social security reform reduce gains from increasing the retirement age?". This earlier version was coauthored by Karolina Goraus.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
 • File sharing as conditional cooperation: evidence from a framed field experiment ()

  We investigate willingness to share and download cultural content by implementing a novel "piracy game" modelled after standard public good games. Subjects' decisions have real consequence, as they are rewarded with individual "transfer" on a file-sharing service. We find that willingness to share depends positively on the sharing by others. Interestingly, however, this tendency does not seem to be associated with reciprocity or other-regarding social preferences. We employ several measures of sharing - from self-reporting to experimental - and incorporate to the analysis other factors which may explain the autonomous willingness to share, irrespective of the group effects. We find that conditional cooperation in content sharing is fairly prevalent, but unrelated to personality traits, attitude towards risk, attitude towards the other, marginal valuation, as well as socio-demographic characteristics.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet – wnioski z analizy uwzględniającej wydajność ()

  Celem artykułu jest zmierzenie skali obciążenia oszacowań luki płacowej kobiet, w warunkach gdy wydajność nie jest obserwowalna. Korzystamy z unikatowych danych jednostkowych o wydajności i wynagrodzeniach dla 2 292 pracowników polskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym w branży odzieżowej. Korzystamy z parametrycznych metod dekompozycji do oszacowania skorygowanej luki płacowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia miar wydajności. Wyniki wskazują, że obciążenie wynikające z pominięcia miar wydajności jest istotne statystycznie i wysokie w sensie ekonomicznym, w niektórych specyfikacjach zasadniczo zmieniając wnioskowanie o występowaniu nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Większość oszacowań tzw. skorygowanej luki płacowej nie uwzględnia miar produktywności, głównie z uwagi na brak stosownych miar w dostępnych zbiorach. Choć nasze wyniki dotyczą tylko dla jednego przedsiębiorstwa, dają przesłanki by stwierdzić, że oszacowania, którymi posługuje się literatura, cechować może znaczne obciążenie.

  Joanna
  Tyrowicz
 • Which gender wage gap estimates to trust? A comparative analysis using data from Poland ()

  The aim of this paper is to compare estimates of the adjusted wage gap from different methods and sets of conditioning variables. We apply available parametric and non‐parametric methods to LFS data from Poland for 2012. While the raw gap amounts to nearly 10 percent of the female wage; the adjusted wage gap estimates range between 15 percent and as much as 23 percent depending on the method and the choice of conditional variables. The differences across conditioning variables within the same method do not exceed 3pp, but including more variables almost universally results in larger estimates of the adjusted wage gaps. Methods that account for common support and selection into employment yielded higher estimates of the adjusted wage gap. While the actual point estimates of adjusted wage gap are slightly different, all of them are roughly twice as high as the raw gap, which corroborates the policy relevance of this methodological study.

  Joanna
  Tyrowicz
  Karolina
  Goraus
  Lucas
  van der Velde
 • Luki płacowe w kraju pochodzenia i w kraju docelowym na przykładzie kobiet imigrujących na amerykański rynek pracy ()

  Jedną z istotnych przesłanek decyzji migracyjnej są różnice w płacach na domowym i docelowym rynku pracy. Różnice te wynikać mogą jednak nie tylko z względnej różnicy w produktywności czy ew. zapotrzebowania na kapitał ludzki. Istotną przyczyną może być także nierówność płac, np. ze względu na płeć. Tymczasem ekonomia behawioralna i psychologiczna dają silne przesłanki, by oczekiwać, ze grupa dyskryminowana w krajach o większej skali nierówności płacowych może akceptować wyższe luki płacowe także na docelowym rynku pracy. Wykorzystując oszacowania nierówności płacowych ze względu na płeć w krajach pochodzenia imigrantek w Stanach Zjednoczonych oraz oszacowania luk płacowych na amerykańskim rynku pracy poddajemy empirycznej weryfikacji tezę, że wysokość luki płacowej imigrantek zależy od (skorygowanych) luk płacowych doświadczanych przez kobiety w kraju pochodzenia. Otrzymane wyniki wskazują na brak korelacji pomiędzy lukami płacowymi na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i w kraju pochodzenia.

  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia ()

  This article aims to investigate factors that influence the time needed for young people to find their first job. Using data from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), a Cox proportional hazard model was estimated for all respondents and for five subgroups of respondents coming from countries with similar labor markets. The results for all the respondents show that factors influencing the time needed for young people to find their first job are in line with the literature. In the case of the five subgroups, there are significant differences between countries in terms of these factors. It seems that, in order to shorten the time needed for young people to find their first job, measures from labor markets with similar characteristics, where similar factors influence the process of people searching for work, should be applied. However, one should bear in mind that this process of “copying” may not be completely successful.

  Stanisław
  Cichocki
  Joanna
  Tyrowicz
 • Cyclical Trend of Labor Reallocation in Poland: Transition and Structural Change ()

  Two main features of the reallocation process that took place in Eastern European and Former Soviet Union countries should be distinguished. The first feature was the decline in public sector employment as a result of the collapse of state-owned enterprises, linked with an increase in private sector employment as new private firms emerged and old public companies were privatized. The second feature was, and still is, the reallocation of labor from manufacturing to the service sector. Data from the Polish Labor Force Survey for the period 1995–2015 were used to construct measures of worker flows, gross and net, and their cyclical properties were used as a way to test the predictions of structural change and transition theories. It was found that labor market adjustments tend to amplify in upturns of the business cycle, while worker flows contribute only a fraction to the changing structure of employment. The policy implications of these findings are discussed.

  Stanisław
  Cichocki
  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Effects of Labor Reallocation on Productivity and Inequality - Insights from Studies on Transition ()

  From a theoretical perspective, the link between the speed and scope of rapid labor reallocation and productivity growth or income inequality is ambiguous. Do reallocations with more flows tend to produce higher productivity growth? Does such a link appear at the expense of higher income inequality? We explore the rich evidence from earlier studies on worker flows in the period of massive and rapid labor reallocation, that is, the economic transition from a centrally planned to a market-oriented economy in CEE. We have collected over 450 estimates of job flows from the literature and used these inputs to estimate the short-run and long-run relationship between labor market flows, labor productivity, and income inequality. We apply the tools typical for a meta-analysis to verify the empirical regularities between labor flows and productivity growth as well as income inequality. Our findings suggest only weak and short-term links with productivity, driven predominantly by business cycles. However, data reveal a strong pattern for income inequality in the short run—more churning during reallocation is associated with a level effect toward increased Gini indices.

  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Analyzing the effciency of the pension reform: the role for the welfare effects of fiscal closures ()

  Pension system reforms involve fiscal consequences. In practice, a variety of fiscal closures may be implemented, while not all of them involve the same extent of distortions. This paper develops an overlapping generations model to analyze the case of a shift from pay-as-you-go defined benefit system to a partly funded defined contribution system. We calibrate the system to mimic the economy of Poland, which actually implemented such reform in 1999. We analyze the efficiency of the reform with two main closure types: public debt and taxes. Regardless of the fiscal closure scenario this particular reform seems to be efficient in terms of welfare and enhances economic performance. Comparing the welfare of various closures we find that while labor taxation yields relatively higher welfare gain, public debt closure involves least need for the redistribution if capital pillar is to be implemented.

  Jan
  Hagemejer
  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz
 • Do pirates play fair? Ethical judgment of unauthorized sports broadcasts ()

  Ethical norms on the Internet are believed to be more permissive than in the ‘real’ world and this belief often serves as an explanation for the prevalence of the so-called digital “piracy”. In this study we provide evidence from a vignette experiment that contradicts this claim. Analyzing the case of sports broadcast, we compare explicitly the ethical judgment of legal and illegal sharing in the offline and online context. We find that the norms concerning legality, availability of alternatives and deriving material benefits from sharing content do not differ substantially between the virtual and real worlds. We also test explicitly for the role of legal awareness and find that emphasizing what is prohibited (copyright infringement) is less effective than focusing on what is permitted (fair use) in reducing the disparity between legal and ethical norms.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
  Joanna
  Tyrowicz
 • Talent workers as entrepreneurs: a new approach to aspirational self-employment ()

  What is necessary to make entrepreneurship sector successful? It seems like two key factors in this matter are quantity of financial capital and quality of human capital. So far, studies on innovative firms were rather focused on spending on resources, and not on qualification of people who are entering entrepreneurship sector. Using concept of so-called talent workers (Hsieh et al. 2013) we check who is entering self-employment in Poland. Our question is whether people who enter self-employment are more likely to create successful businesses. The analysis is based on the labor force survey panel data for Poland for over a decade between 2001 and 2013. We found that talent workers were more likely to become self-employed in this period. Results are robust on two possibly confounding effects – within sector mobility and productivity of workers before entering self-employment.

  Barbara
  Liberda
  Magdalena
  Smyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • Identifying Age Penalty in Women's Wages: New Method and Evidence from Germany 1984-2014 ()

  Given theoretical premises, gender wage gap adjusted for individual characteristics is likely to vary over age. We extend DiNardo, Fortin and Lemieux (1996) semi-parametric technique to disentangle year, cohort and age effects in adjusted gender wage gaps. We rely on a long panel of data from the German Socio-Economic Panel covering the 1984-2015 period. Our results indicate that the gender wage gap increases over the lifetime, for some birth cohorts also in the post-reproductive age.

  Forthcoming in: Feminist Economics.

  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce ()

  The efficiency wage hypothesis suggests that wages are higher than labor productivity in labor markets where workers may shirk. The paper presents an attempt to verify empirically prevalence of efficiency wages in Poland. We utilize Labor Force Survey data for the years 1995-2010. Our identification strategy relies on differences in residuals from the Mincer wage regression between movers (i.e. people changing jobs) and stayers (i.e. persons who did not change employment in the observational window). The results provide tentative confirmation to the prevalence of efficiency wages in Poland.

  Joanna
  Tyrowicz
 • Reforming retirement age in DB and DC pension systems in an aging OLG economy with heterogenous agents ()

  We analyze the effects of increasing the retirement age in two economies with overlapping generations and within cohort ex ante heterogeneity. The first economy has a defined benefit system and the second economy is in transition from a defined benefit to a defined contribution. We find that if increase in the retirement age is phased in a way that allows agents to adjust, welfare is not reduced and welfare effects have a similar magnitude and between cohort distribution in both types of the pension systems.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Marcin
  Bielecki
 • Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap ()

  In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender sensitivity of the language spoken in a given country. We find that nations with more gender neutral languages tend to be characterized by lower estimates of GWG. The results are robust to a number of sensitivity checks.


  In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender sensitivity of the language spoken in a given country. We find that nations with more gender neutral languages tend to be characterized by lower estimates of GWG. The results are robust to a number of sensitivity checks.

  Our source of estimates for the adjusted gender wage gap is an updated version of the dataset developed by Doris Wichselbaumer and Rudolf Winter-Ebmer for a paper published in Journal of Economic Surveys in 2005 and a paper published in Kyklos in 2008. The original data covers articles published until 2005, whereas we include studies published between 2005 and 2014. In total we added 1197 estimates of the adjusted GWG from 117 new studies for 56 countries.

  To ensure continuity, we adopted the same conventions with respect to the language of publication (English) and the search engine (EconLit). We also used the same keywords: “(wage* or salar* or earning*) and (discrimination or differen*) and (sex or gender)”. To test if this search was not excessively narrow, we erased one keyword at a time from the first parenthesis, subsequently erasing the logical connectors (“or” “and”). We included published final or the most recent available versions of articles (chapters and books excluded). The complete list is available upon request.} Similarly to WWE, we excluded incomparable estimates of the adjusted GWG (e.g. non-parametric estimates along the wage distribution).

  All the data needed to replicate our analysis is available below. The zip file contains:

  • A csv file with the information on the articles added.
  • Data on language gender intensity come from World Atlas of Language Structures
  • Complete data set (combining meta-data and country characteristics)
  • Do files
  Joanna
  Siwińska-Gorzelak
  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland ()

  In many countries, the fiscal tension associated with the global financial crisis brings about the discussion about unprivatizing the social security system. This article employs an Overlapping Generations model to assess ex ante the effects of such changes to the pension reform in Poland from 1999 as implemented in 2011 and in 2013. We simulate the behaviour of the economy without the implemented/proposed changes and compare it to a status quo defined by the reform from 1999. We find that the changes implemented in 2011 and in 2013 are detrimental to welfare. The effects on capital and output are small and depend on the selected fiscal closure. Implied effective replacement rates are lower. These findings are robust to time inconsistency. The shortsightedness of the governments imposes welfare costs.

  Jan
  Hagemejer
  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz
 • Decreasing Fertility vs Increasing Longevity: Raising the Retirement Age in the Context of Ageing Processes ()

  Given the decreasing fertility and increasing longevity, in many countries the policy debate emphasizes the role of either raising the minimum eligible retirement age (MERA) or raising fertility to avoid adverse changes in the population structure. In this paper we evaluate the welfare and macroeconomic effects of increasing the retirement age for various demographic scenarios under three major pension systems (defined benefit, notionally defined contribution and funded defined contribution). We compare populations with decreasing fertility, increasing longevity and one subject to both of these changes, and show that the welfare effects of raising MERA stem mainly from longevity. We show that – for increasing longevity – raising the retirement age is universally welfare enhancing for all living and future cohorts, regardless of the pension system and fertility. Finally, we show scope for further welfare gains if productivity is relatively high at old ages.

  Joanna
  Tyrowicz
  Jan
  Hagemejer
  Karolina
  Goraus
  Marcin
  Bielecki
 • Small assumptions (can) have a large bearing: evaluating pension system reforms with OLG models ()

  The objective of this paper is to inquire the consequences of some simplifying assumptions typically made in the overlapping generations (OLG) models of pension systems and pension system reforms. This literature is largely driven by policy motivations. Consequently, the majority of the papers is extremely detailed in the dimension under scrutiny. On the other hand, complexity of general equilibrium OLG modeling necessitates some simplifications in the model. We run a series of experiments in which the same reform in the same economy is modeled with six different sets of assumptions concerning the shape of the utility function, time inconsistency, bequests? redistribution, labor supply decisions and internalizing the linkage between social security contributions and benefits in these decisions as well as public spending. We find that these assumptions significantly affect both the size and the sign of the macroeconomic and welfare measures of policy effects with the order of magnitude comparable to the reform itself.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Jan
  Hagemejer
  Karolina
  Goraus
  Marcin
  Bielecki
 • We all do it, but are we willing to admit? Incentivizing digital pirates’ confessions ()

  In this study, we try to assess the prevalence of illicit downloading in the market of audio books and the willingness to admit to such practices. We compare the Bayesian Truth Serum (Prelec, 2004) treatment in which truthful responses and precise estimates are rewarded to the control treatment with a flat participation fee. We find a sizable treatment effect – incentivized ‘pirates’ admit approximately 60% more often than the nonincentivized ones.

  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
  Joanna
  Tyrowicz
 • „Piracy is not theft!” Is it just students who think so? ()

  A fair share of studies analyzing “online piracy” are based on easily accessible student samples. However, it has been argued that the youths tend to have more lax social and ethical norms concerning both property rights and online behavior. In this study we present the results of a vignette experiment, i.e. a scenario survey where responders are asked to provide an ethical judgment on different forms of unauthorized acquisition of a full season of a popular TV series described in a number of hypothetical stories. The survey is conducted both on a student sample and on a sample of individuals who openly endorse protection of intellectual property rights for cultural goods. In this way we can investigate the possibly limited external validity of studies relying solely on the student samples. The vignette experiment concerned ethical evaluation of unauthorized acquisition of cultural content in both virtual and real context and was focused on six dimensions previously identified as relevant to the ethical judgment. Surprisingly, we found that the rules for the ethical judgment do not differ between our samples, suggesting that the social norms on “online piracy” follow similar patterns in student and in other populations. Findings from studies relying on ethical or moral judgments of students may thus be valid in a much broader population.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
  Joanna
  Tyrowicz
 • Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics? ()

  The raw gender wage gap over the period 1995-2012 amounts to app. 9% of hourly wage and is fairly stable. However, the raw gap does not account for differences in endowments between genders. In fact, the adjusted wage gap amounts to as much as 20% on average over the analysed period and shows some cyclical properties. The estimates of adjusted gender wage gap do not seem to exhibit any long-term trends, which suggest that in general neither demographic changes nor the progressing transition underlie the phenomenon of unequal pay for the same work among men and women.

  Joanna
  Tyrowicz
  Karolina
  Goraus
 • Age-productivity patterns in talent occupations for men and women: a decomposition ()

  One could expect that in the so-called talent occupations, while access to these professions may differ between men and women, the gender wage gap should actually be smaller owing to the high relevance of human capital quality. Wage regressions typically suggest an inverted U-shaped age–productivity pattern. However, such analyses confuse age, cohort and year effects. Deaton decomposition allows us to disentangle these effects. We apply this method to investigate the age–productivity pattern for the so-called ‘talent’ occupations. Using data from a transition economy (Poland) we find that talent occupations indeed have a steeper age–productivity pattern. However, gender differences are larger for talent occupations than for general occupations.

  Barbara
  Liberda
  Magdalena
  Smyk
  Joanna
  Tyrowicz

W toku | Work in progress

 • When the opportunity knocks: large structural shocks and gender wage gaps ()

  Undergoing a large structural shock, labor markets may become less inclusive. We test for this thesis analyzing the behavior of adjusted gender wage gaps in a wide selection of transition countries. We estimate comparable measures of adjusted gender wage gaps for a comprehensive selection of transition countries over a period spanning nearly three decades. We combine these estimates with measures of labor market reallocation in transition economies to uncover the relation between worker flows and the gender wage gap. Results indicate that in periods of reallocation, the adjusted wage gaps increase. Distinguishing between flows according to their contribution to structural transformation reveals the distinctive role paid by separations from the state-owned manufacturing sector, usually leading to greater adjusted gaps. The emerging new sectors in the economy tend to be more inclusive in the short run, associated with a lower adjusted gender gap. In the medium run, the adverse effect of greater separations from the old sector is even more pronounced, while the emergence of the new sector is less relevant.

  Joanna
  Tyrowicz
  Lucas
  van der Velde
 • How (Not) To Make Women Work? Evidence from Transition Countries ()

   
  Women in developed economies have experienced an unparalleled increase in employment rates, to the point that the gap with respect to men was cut in half. This positive trend has often been attributed to changes in the opportunity costs of working (e.g. access to caring facilities) and not-working (e.g. educational attainment). Meanwhile, the gender employment gaps were stagnant in transition economies. Admittedly, employment equality among genders was initially much higher in transition countries. We exploit this unique evidence from transition and advanced countries, to analyze the distributional nonlinearities in the relationship between the institutional environment and the (adjusted) gender employment gaps. We estimate comparable gender employment gaps on nearly 1600 micro databases from over 40 countries. We relate these estimates to changes in the opportunity costs of working and not-working. Changes in opportunity costs exhibited stronger correlation with gender employment equality where the gap was larger, i.e. advanced economies. We provide some evidence that these results are not explained away by transition-based theories, and argue that the observed patterns reflect a level effect. Currently, advanced and transition economies are at par in terms of gender employment equality. Hence, the
  existing instruments might not be suffcient to further reduce the gender employment gap.

  Joanna
  Tyrowicz
  Karolina
  Goraus
  Lucas
  van der Velde
 • Estimating gender wage gap in the presence of efficiency wages — evidence from European data ()

  Gender wage gap (adjusted for individual characteristics) as a phenomenon means that women are paid unjustifiably less than men, i.e. below their productivity. Meanwhile, efficiency wages as a phenomenon mean that a group of workers is paid in excess of productivity. However, productivity is typically unobservable, hence it is proxied by some observable characteristics. If efficiency wages are effective only in selected occupations and/or industries, and these happen to be dominated by men, measures of adjusted gender wage gaps will confound (possibly) below productivity compensating of women with above productivity efficiency wage prevalence. We propose to utilize endogenous switching models to estimate adjusted gender wage gaps. We find that without correction for the prevalence of efficiency wages, the estimates of the adjusted gender wage gaps tend to be substantially inflated.

  Joanna
  Tyrowicz
  Katarzyna
  Bech
 • How to make a country look equal ()

  Methods for estimating the the scope of inequality in various outcome measures such as income, education, health or poverty are fairly accurate in detecting differences adjusted for individual characteristics. However, the actual estimated inequality may depend on the interaction between (the weakness of) the method and (the weakness of) the institutional environment. We make a case by comparing the country rankings for the adjusted gender wage gap among 23 EU countries. We show that the effects of these interactions are indeed large by comparing the estimates from various methods obtained from the same database. In fact, depending on the control variables and estimation method, a country may change its position in the ranking by as much as 10 positions -- both towards greater equality and towards greater inequality. We argue that this variability in country ranking position may yield important policy insights into prioritizing intervention. We also infer that given the intimate and unbreakable relationship between institutional deficiencies and features of the adjustment methods, ranking per se may be misguiding the public debate and thus should be abandoned or substantially refined.


  Gender wage gaps are typically measured by the means of decomposition. Proliferation of methods makes the choice of the correct estimator for a given data a conceptual challenge, especially if data availability necessitates simplifications. The challenge lies in accounting for observable differences adequately, which in itself is not only a data issue, but also a conceptual issue. Ideally, one would want to compare men and women actually “alike” in terms of all relevant characteristics, including hours effectively worked, commitment, talent. However, many of these characteristics are not observable (or are imperfectly measured, e.g. human capital).

  Decompositions are prone to multiple risks. For example, the urge to compare only the comparable implies that a decision needs to be made about the use of observations which clearly are not comparable. Nopo (2008) proposes to use these observations to infer about the possible selectivity in this process, but alternative approaches consist of reweighing or neglecting this issue. Similar choices concern the treatment of distributional issues. Finally, for the parametric methods, the dependence on the functional form may influence the results as well. Consequently, depending on the features of a given labor market, an estimate of gender wage gap obtained with a given method is likely to overstate or understate the extent of true unjustified inequality in wages.

  We make available a dataset which provides a full selection of gender wage gap estimates for the EU countries, using data from EU-SILC. Across countries and years, everybody can see for themselves, what is the source of the gender wage inequality in a given European country. We provide:

  • A dta file with the full set of estimates for the gender wage gaps and a generating dofile
  • Data documentation
  Joanna
  Tyrowicz
  Karolina
  Goraus
  Lucas
  van der Velde
 • Striking a balance: optimal tax policy with labor market duality ()

  We develop a dynamic general equilibrium model in which firms may evade the employer contribution component of social security taxes by offering some workers “secondary contracts”. When calibrated, the model yields estimates of secondary labor market participation consistent with empirical evidence for the EU14 countries and the US. We investigate the optimal mix of the avoidable and unavoidable components of labor taxes and analyze the fiscal and macroeconomic effects of bringing the composition to the welfare optimum. We find that partial labor tax evasion makes tax revenues more elastic, but full tax compliance need not be a welfare enhancing policy mix.

  Ryszard
  Kokoszczyński
  Gilbert
  Mbara
  Joanna
  Tyrowicz
 • Political (In)Stability of Social Security Reform ()

  We analyze the political stability social security reforms which introduce a funded pillar (a.k.a. privatizations). We consider an economy populated by overlapping generations and intra-cohort heterogeneity, which introduces a funded pillar. This reform is efficient in Kaldor-Hicks sense and has political support. Subsequently, agents vote on abolishing the funded system, capturing the accumulated pension wealth, and replacing it with the pay-as-you-go scheme, i.e. “unprivatizing” the pension system. We show that even if such reform reduces welfare in the long run, the distribution of benefits across cohorts along the transition path implies that “unprivatizing” social security is always politically favored. We conclude that property rights definition over retirement savings may be of crucial importance for determining the stability of retirement systems with a funded pillar. 


  This paper was originally started as a part of MODELLING project, but with the time, it evolved into a heterogeneous agents framework with ex ante heterogeneity in terms of endowments and preferences.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Oliwia
  Komada
 • Welfare effects of fiscal policy in reforming the pension system ()

  Pension system reforms imply substantial redistribution between cohorts and within cohorts. They also implicitly affect the scope of risk sharing in societies. Linking pensions to individual incomes increases efficiency but reduces the insurance motive implicit in Beveridgean systems. The existing view in the literature argues that the insurance motive dominates the efficiency gains when evaluating the welfare effects. We show that this result is not universal: there exist ways to increase efficiency or compensate the loss of insurance, assuring welfare gains from pension system reform even in economies with uninsurable idiosyncratic income shocks. The fiscal closure, which necessarily accompanies the changes in the pension system, may boost efficiency and/or make up for lower insurance in the pension system. Indeed, fiscal closures inherently interact with the effects of pension system reform, counteracting or reinforcing the original effects. By analyzing a variety of fiscal closures, we reconcile our result with the earlier literature. We also study the political economy context and show that political support is feasible depending on the fiscal closure.

  Oliwia
  Komada
  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz
 • All on board? New evidence on board gender diversity from a large panel of firms ()

  We provide an overview of gender board diversity in Europe, using an exceptional database of over 100 million firms over the period of two decades and a novel gender assignment. We show that women on supervisory boards reduce the likelihood that a woman is on a management board. In fact, as much as 90% of European corporations have no women on supervisory boards, whereas roughly 80% of them has no women on management boards. We also show that more gender equality at a country level is not conducive to greater gender board diversity.

  Joanna
  Tyrowicz
 • Pushed into necessity? Labor market inequality and entrepreneurship of disadvantaged group ()

  Theoretical literature on entrepreneurship hints that labor market inequality may constitute a relevant push factor for necessity self-employment, as opposed to aspirational self-employment. Drawing on empirical confirmation, this insight is used in many policy recommendations. We provide a new approach to test and quantify the link between labor market inequality and self-employment. We exploit rich and diverse international data on patterns of self-employment from the Global Entrepreneurship Monitor. We focus on measures of labor market inequality for women, utilizing estimates of adjusted gender wage and gender employment gap, comparable for a large selection of countries and years. Our results show that greater gender disparities in access to and in compensation for wage employment are associated with necessity self-employment, but the effect is small. We find no link for the aspirational self-employment.

  Magdalena
  Smyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • Inequality in an OLG economy with intra-cohort heterogeneity and an obligatory pension system ()

  While the inequalities of endowments are widely recognized as areas of policy intervention, the dispersion in preferences may also imply inequalities of outcomes. In this paper, we analyze the inequalities in an OLG model with obligatory pension systems. We model both policy relevant pension systems (a defined benefit system — DB — and a transition from a DB to a defined contribution system, DC). We introduce within cohort heterogeneity of endowments (individual productivities) and heterogeneity of preferences (preference for leisure and time preference). We introduce two policy instruments, which are widely used: a contribution cap and a minimum pension. In theory these instruments affect both the incentives to work and the incentives to save for the retirement with different strength and via different channels, but the actual effect attributable to these policy instruments cannot be judged in an environment with a single representative agent. We show four main results. First, longevity increases aggregate consumption inequalities substantially in both pension systems, whereas the effect of a pension system reform works to reinforce the consumption inequalities and reduce the wealth inequalities. Second, the contribution cap has negligible effect on inequalities, but the role for minimum pension benefit guarantee is more pronounced. Third, the reduction in inequalities due to minimum pension benefit guarantee is achieved with virtually no effect on capital accumulation. Finally, the minimum pension benefit guarantee addresses mostly the inequalities which stem from differentiated endowments and not those that stem from differentiated preferences.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Marcin
  Bielecki
 • Friends or foes? A meta-analysis of the link between „online piracy” and sales of cultural goods ()

  Over the past decade or so, the literature has sprung in analyses of the impact the so-called online or digital „piracy'” has on sales. Since theory posits both positive and negative effects are possible, the question remains purely empirical. Consequently, there is a variety of published articles and working papers arguing in both ways, many of which attempt to account for the challenge of providing a reliable and causal effect. The objective of this survey is to review and discuss the accomplishments of the field so far. We also provide a tentative meta-analysis. Despite the multiplicity of measures and methods used we argue that the literature as a whole fails to reject the null hypothesis of no effects on sales.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • Pushed by the crowd or pulled by the leaders? Peer effects in Pay-What-You-Want ()

  Literature on charitable giving often finds that seed money matters: the example of a wealthy donor is followed by others (List and Lucking-Riley, 2002). Nearly all relevant theoretical accounts (e.g. that leaders possess superior information on quality of the project) seem to apply to the closely related environment of Pay-What-You-Want mechanisms as well. Yet, as far as we can tell, no empirical study has tested for that until now. To fill this gap, we analyze data from 16 campaigns of BookRage (an equivalent of Humble Bundle, offering bundles of e-books). We make use of the fact that a fixed number of currently highest contributions are always displayed (along with mean contribution and total amount raised). Thus a discontinuity may be expected: contributions that are displayed might directly affect subsequent donors’ behavior, in contrast to just slightly lower donations that are only observable as a (small) change in mean contribution. We find that the example of leaders makes no impact on willingness to purchase and amount paid. By contrast, the mean of past contributions has a positive impact on current contribution, yet a negative impact on the probability of contributing.

  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
  Joanna
  Tyrowicz
 • Digital piracy and the perception of price fairness ()

  We focus on the relationship between pricing of cultural goods and willingness to download their unauthorized versions. Building on equity theory we propose that perceiving a price as overly high provides a self-justification for downloading content from unauthorized sources. In a large-scale online experiment on customers of a major e-book store we employ the Bayesian Truth Serum to induce truthful confessions of acquiring content from unauthorized sources. We confirm that self-reported downloading from unauthorized sources is associated with having experienced overpricing. We also relate it to endorsing relatively positive views on the role of file-sharing services and believing that ”pirate’s” motives are relatively principled, while those of abstainers are rather pragmatic.

  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
  Joanna
  Tyrowicz
 • Why is online piracy ethically different from theft? A vignette experiment ()

  This study employs a vignette experiment to inquire, which features of online ?piracy? make it ethically discernible from a traditional theft. This question is pertinent since the social norm concerning traditional theft is starkly different from the evidence on ethical evaluation of online ?piracy?. We specifically distinguish between contextual features of theft, such as for example the physical loss of an item, breach of protection, availability of alternatives, emotional proximity to the victim of theft, etc. We find that some of these dimensions have more weight in ethical judgement, but there are no clear differences between online and traditional theft which could explain discrepancy in the frequency of commitment.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Joanna
  Tyrowicz
 • Internet piracy and book sales: a field experiment ()

  We report the results of an experimental study analyzing the effects of Internet piracy on book sales. We conducted a year-long controlled large-scale field experiment with pre-treatment pair matching. Half of the book titles received experimental treatment, in which a specialized agency would immediately remove any unauthorized copy appearing on the Internet. For the other half we merely registered such occurrences, but no countermeasures were taken. For all the titles we obtained print and e-book sales statistics from the publishers. We find that removal of unauthorized copies was an effective method of curbing piracy, but this had no bearing on legal sales.

  Wojciech
  Hardy
  Michał
  Krawczyk
  Joanna
  Tyrowicz


Andrzej Waligórski

Modlitwa laika
(z cytatami z Tuwima i z Konopnickiej)

Panie! Najmędrszy z profesorów!
Chciej przyjąć wniosek mój paniczny:
zachowaj nas od Nikiforów w dziedzinach pozaartystycznych!
Niech żyją wolni i szczęśliwi,
niech rzeźbią lub malują jaja,
lecz niech naiwny prymitywizm po innych pionach się nie szlaja.
Wszyscyśmy winni im uznanie,
podziw dla formy i pomysłów,
lecz ty fachowców daj nam, Panie, do ekonomii i przemysłu.
Chmury nad nami rozpal w łunę,
uderz nam w serca złotym dzwonem,
niech ruszą w kraj ogromnym tłumem kadry, dogłębnie wyszkolone.
O Panie, co telewizorów
oczyma widzisz nas w całości,
deglomerację Nikiforów zechciej zarządzić w swej mądrości.
I weź jej ster w surowe dłonie,
bo czas tracimy wciąż w nadmiarze,
błagając różne stare konie:
- Pójdź, koniu, ja cię uczyć każę!

[Ekonomia instytucjonalna] | [Ekonomia pracy] | [Ekonomia pracy - IPS] | [Międzynarodowe stosunki gospodarcze] [Seminarium magisterskie] | [Seminarium licencjackie]

 • We propose to use covariate balancing propensity score by Imai and Ratković (2014) to obtain matching weights for balancing the online samples of Wage Indicator Project to nationally representative samples. We balance the Wage Indicator data on individual characteristics such as age, gender and education. We provide balancing weights for 17 countries, sometimes for alternative representative samples. 

 • Gender wage gaps are typically measured by the means of decomposition. Proliferation of methods makes the choice of the correct estimator for a given data a conceptual challenge, especially if data availability necessitates simplifications. The challenge lies in accounting for observable differences adequately, which in itself is not only a data issue, but also a conceptual issue. Ideally, one would want to compare men and women actually “alike” in terms of all relevant characteristics, including hours effectively worked, commitment, talent.

 • Aplikacja szacująca skutki reformy emerytalnej z 1999 oraz późniejszych zmian w systemie emerytalnym (2011 i 2013). Możesz samodzielnie dowolnie modyfikować założenia demograficzne i makroekonomiczne.

Systemy emerytalne

 • Many people think that they are cautious and taking proper care of their future. But the truth is that we do not. The scope of old-age poverty in six Central European countries is simply scary.

 • Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

 • Około 70% roczników urodzonych na przełomie lat 1970-tych i 1980-tych otrzyma świadczenie na poziomie emerytury minimalnej. Sfinansowanie tych (niskich!) emerytur i ich waloryzacja będzie wymagało np. podniesienia VAT o  ok. 2pp.

 • Udostępniamy aplikację pozwalającą na samodzielne zreplikowanie (i udoskonalenie) badań GRAPE.

 • Spadną emerytury i dobrobyt. Ograniczenie OFE pozwoli na ograniczenie długu publicznego teraz, obciążając jednocześnie przyszłe pokolenia.

Rynek pracy